Om te bestellen
056 51 47 70
blauwzwartshop@telenet.be

Uw winkelwagen is leeg!

Privacy & Cookie Policy

I. Algemeen

Blauwzwartshop respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en garandeert dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze Policy heeft zowel betrekking op de verwerking van persoonsgegevens als op het gebruik van cookies.

Deze Policy is van toepassing op de diensten van Blauwzwartshop. Blauwzwartshop is evenwel niet verantwoordelijk voor de Policy van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de website van Blauwzwartshop geeft u aan de Policy in haar totaliteit te accepteren.

II. Contactgegevens

Lieve Vanmoerkerke
Bruggstraat 213
8930 Menen
Met ondernemingsnummer BE 0527 685 839 
T +32 56 51 47 70 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hierna verder genoemd "Blauwzwartshop".

III. Privacy Policy

III.1. Persoonsgegevens

De gegevens die u ons meedeelt, zijn voornamelijk deze via het aanmeldingsformulier en het contactformulier van de website. Tevens worden er automatisch gegevens verzameld via cookies.

III.2. Beter gebruik van onze diensten

Wanneer u de website bezoekt, een bestelling plaatst op de webshop, een vraag stelt via het contactformulier, etc. wordt er gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden onder andere gebruikt om de diensten optimaal te kunnen uitvoeren en een goede werking van de website en webshop te garanderen. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van Blauwzwartshop of van een derde partij.

De persoonsgegevens worden verzameld om:

 • aan de bezoeker de verschillende diensten aangeboden op de website te kunnen leveren;
 • het treffen van maatregelen ter verificatie van de persoonsgegevens van de bezoeker bij aanmelding door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • het doen van marktonderzoek ter verbetering van de kwaliteit van de diensten;
 • het factureren voor de aankoop en/of levering van de producten en diensten;
 • het verstrekken van informatie aan de bezoeker en het eventueel doen van aanbiedingen aan de bezoeker.

Blauwzwartshop garandeert dat in beginsel alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor elk specifiek doel van de verwerking. Het uitgangspunt is dat slechts het minimum van noodzakelijke gegevens voor elk doeleinde wordt verzameld en bijgehouden. Er wordt aldus geen informatie gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Policy, tenzij er hiervoor toestemming werd verkregen.

III.3. Derden

De gegevens kunnen doorgegeven worden aan derden, zoals onder andere aan het communicatiebureau die de website onderhoudt, dewelke beschouwd kunnen worden als verbonden ondernemingen. Deze doorspeling van gegevens is nodig opdat een optimale dienstverlening gegarandeerd zou kunnen worden.

De bescherming van de persoonsgegevens die gewaarborgd wordt door Blauwzwartshop zal eveneens door deze derden in dezelfde mate gewaarborgd worden.

III.4. Termijn van bewaring

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de diensten en/of producten te kunnen leveren.

III.5. Recht van toegang, correctie en verwijdering

De bezoeker heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen of om verwijdering van zijn gegevens te verzoeken en dit door verzending van een e-mail of per brief aan het adres van Blauwzwartshop, beschreven zoals in bovenstaande contactgegeven, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de bezoeker.

De bezoeker is geheel vrij om zijn persoonsgegevens al dan niet mee te delen of om verwijdering te vragen, doch kan dit als gevolg hebben dat bepaalde diensten geweigerd worden indien Blauwzwartshop niet over de nodige persoonsgegevens beschikt.

De bezoeker is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt.

III.6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Blauwzwartshop heeft voldoende maatregelen genomen die aangepast zijn op technisch of organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, die niet-toegestane toegang of de per vergissing kennisgeving aan derden te vermijden, alsook elke andere niet-toegestane verwerking van de persoonsgegevens.

Blauwzwartshop kan dan ook in geen geval verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

Bepaalde links of referenties op de website van Blauwzwartshop naar andere sites worden niet gecontroleerd, noch beheerd door Blauwzwartshop, zodat huidige Policy niet van toepassing is op deze andere websites.

III.7. Klachtenrecht

Iedere bezoeker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (voor wat betreft België: de Privacy Commissie met zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35).

IV. Cookie Policy

IV.1. Algemeen

De bepalingen van bovenstaande Privacy Policy zijn onverkort van toepassing op de cookies die persoonsgegevens verwerken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek van onze website weer naar onze servers teruggestuurd worden, zodat er niet alleen een optimale werking van de website gegarandeerd kan worden maar u tevens een betere dienstverlening kan aangeboden worden.

Immers, cookies onthouden bepaalde keuzes en instellingen die u heeft gekozen zodat een volgend bezoek sneller, efficiënter en ook eenvoudiger kan verlopen.

IV.2. Informatie per soort cookie

Permanente cookies:
Met behulp van permanente cookies kan de bezoeker herkend worden bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op voorkeuren van de bezoeker worden ingesteld. Ook wanneer er door de bezoeker toestemming werd gegeven voor het plaatsen van de cookies kan dit door middel van een cookie worden onthouden. Hierdoor hoeft de bezoeker niet steeds zijn voorkeuren te herhalen waardoor er tijd bespaard wordt. Permanente cookies kunnen verwijderd worden via de instelling van de webbrowser van de bezoeker.

Sessie cookies:
Met behulp van sessie cookies kan worden nagegaan welke onderdelen van de website de bezoeker heeft bekeken. De diensten kunnen daardoor zoveel mogelijk aangepast worden op het surfgedrag van de bezoekers, zodat wederom een optimaal en prettig gebruik van de website gegarandeerd kan worden. Sessie cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten.

Functionele cookies:
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website of de webshop. Bijvoorbeeld cookies die login-gegevens onthouden, taalvoorkeuren, etc.

Analytische cookies:
Via de website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers van de website de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Blauwzwartshop heeft hier geen invloed op. Voor het overige kan verwezen worden naar de Privacy Policy van Google (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/) .

IV.3. Welke cookies gebruikt deze site en welke gegevens worden bijgehouden?

De website gebruikt volgende cookies:

 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Mylivechat.com
  • doel: laat de bezoeker toe om via een pop-up venster een vraag achter te laten die later beantwoord kan worden. Voor meer informatie zie: https://www.mylivechat.com/privacy.aspx
  • levensduur: zie bovenstaande link
 • Pop-up cookie
  • doel: laat de bezoeker toe om telkens hij binnen een uurinterval de website bezoekt een pop-up te krijgen om zo vlugger toegang te krijgen tot promoties, producten...
  • levensduur: 1 uur
 • Social Sharing via facebook
  • doel: laat de bezoeker toe om bepaalde promoties, producten... te delen via facebook.
  • levensduur: één browersersessie
 • Youtube
  • doel: ter bevordering van de dienstverlening worden er instructiefilmpjes, via Youtube, geplaatst op de website. Voor meer informatie zie: htps://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
  • levensduur: zie bovenstaande link
 • Cart cookie
  • doel: ter bevordering van het gebruiksgemak bij het selecteren en aankopen van producten op de webshop.
  • levensduur: 1 uur

IV.4. Beheer en verwijdering van cookies

Bij het eerste bezoek van de website kunt u het gebruik van cookies al dan niet toestaan. U dient daarvoor te klikken op de balk/banner die onderaan de website verschijnt. (Klikken op ‘cookies toestaan’). Informatie omtrent de in-en uitschakeling van cookies en de verwijdering ervan kan ook steeds teruggevonden worden met behulp van de Help-functie van de gebruikte webbrowser. Hou er rekening mee dat het niet aanvaarden , uitzetten of verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde functionaliteiten van de website minder toegankelijk zijn of slecht functioneren. U kunt tenslotte de cookies uitschakelen door hier te klikken op ‘cookies niet langer toestaan’.